Klientská zóna

Očkování

 1. očkováni proti chřipce, H1N1
 2. očkováni proti žloutence typu A
 3. očkováni proti žloutence typu B
 4. očkováni proti klíšťové encefalitidě
 5. očkováni proti meningokokové encefalitidě
 6. očkováni proti tetanu
 7. očkováni proti břišnímu tyfu
 8. očkováni proti pneumokokům
 9. očkováni proti pásovému oparu
 10. konzultace v cestovní medicíně ( profylaxe Malárie )

Problematika a doporučený postup při očkování proti tetanu

Indikace

 1. pravidelné přeočkování v intervalu 13 – 15 let
 2. po dovršení 60-ti let přeočkování v intervalu co 13 let
 3. při zranění přeočkovat každého pacienta, který byl naposled očkován před více než 5-ti lety
 4. po uplynutí více než 20-ti let od posledního přeočkování postupně aplikovat tři dávky základního očkování (0. den, 6. – 10. týden po první dávce, 6. – 10. měsíc po druhé dávce). Stejně budeme postupovat i u cizinců s nedohledatelnou historií očkování proti tetanu
 5. pokud neznáme datum posledního očkování proti tetanu, pacienta vždy přeočkujeme

Technika aplikace

 1. provádí se hlubokou intramuskulární injekcí do deltového svalu (jedinou výjimkou jsou pacienti užívající antikoagulancia, u kterých provedeme aplikaci subkutánní
 2. v případě nutnosti a rizika je možné očkování provést i u těhotných a kojících žen

ELISA test na zjišťování protilátek proti tetanu

K zjišťování imunogenity očkování pomocí ELISA testu ke stanovení hladiny IgG protilátek – hradí pacient.

Ceník

Název výkonu

Cena

FOTOKOPIE A4

5,00 Kč

PROPUSTKA, OMLUVENKA DO ŠKOLY – BEZ VL. FORMULÁŘE

50,00 Kč

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NA VL.ŽÁDOST BEZ VYŠETŘENÍ

100,00 Kč

PN – ÚPRAVY, VYSTAVENÍ NÁHRADNÍHO HLÁŠENÍ PŘI ZTRÁTĚ, STORNO PN

100,00 Kč

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA VŠ, SŠ

150,00 Kč

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

300,00 Kč

ADMINISTRATIVA SPOJENÁ S ŽIVOTNÍM A ÚRAZOVÝM POJIŠTĚNÍM

400,00 Kč

NÁVRH NA LÁZNĚ

400,00 Kč

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA DŮCHODCŮ,DsPSL.

400,00 Kč

REKONDIČNÍ POBYT

250,00 Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

250,00 Kč

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PROHLÍDKA DO ZAMĚSTNÁNÍ

500,00 Kč

PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA DO ZAMĚSTNÁNÍ

500,00 Kč

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O NESCHOPNOSTI VYKONÁVAT POVOLÁNÍ

200,00 Kč

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – KRÁTKODOBÁ BRIGÁDA

250,00 Kč

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – PRÁCE S DĚTMI

300,00 Kč

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – VE VÝŠKÁCH, V NOCI

500,00 Kč

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPORTOVNÍ ČINNOST ( NEPROFESIONÁL )

200,00 Kč

POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPORTOVNÍ ČINNOST ( PROFESIONÁL )

1 000,00 Kč

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NA VL. ŽÁDOST (AZYLOVÝ DŮM)

100,00 Kč

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ NA VL. ŽÁDOST S VYŠETŘENÍM

250,00 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

500,00 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI NAD 65 LET

400,00 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ – ZMĚNA ZPŮSOBILOSTI V ŘÍZENÍ, ROZŠÍŘENÍ

500,00 Kč

SVÁŘEČSKÝ, VAZAČSKÝ PRŮKAZ – POTVR.ZDR.ZPŮSOBILOSTI

500,00 Kč

ZBROJNÍ,KAPITÁNSKÝ,POTÁPĚČSKÝ, PILOTNÍ PR.-ZPŮSOBILOST

1 000,00 Kč

ZBROJNÍ,KAPITÁNSKÝ,POTÁPĚČSKÝ, PILOTNÍ PR.-ROZŠÍŘENÍ

800,00 Kč

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ V POTRAVINÁŘSTVÍ – NA DOBU NEURČITOU

400,00 Kč

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ V POTRAVINÁŘSTVÍ – NA DOBU URČITOU

300,00 Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZ – ZPŮSOBILOST

250,00 Kč

CRP NA VLASTNÍ ŽÁDOST

100,00 Kč

EKG NA VLASTNÍ ŽÁDOST

200,00 Kč

GLYKÉMIE NA VLASTNÍ ŽÁDOST

100,00 Kč

ODBĚRY LABORATOŘ  NA VLASTNÍ ŽÁDOST

150,00 Kč

OK TEST NA VLASTNÍ ŽÁDOST

100,00 Kč

URČENÍ KREVNÍ SKUPINY NA VLASTNÍ ŽÁDOST

800,00 Kč

JEDNORÁZOVÉ OŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO PACIENTA

300,00 Kč

JEDNORÁZOVÉ OŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA

600,00 Kč

CELKOVE PŘEDOP.VYŠ. NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA (BEZ ODBĚRŮ)

2 500,00 Kč

TLAKOVÝ HOLTER

300,00 Kč Kč